Skjema for lån og stønader

Stiftelsen Sjømannshjelpens formål er å yte lån eller stønad til arbeidstakere som har sjøen, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige grunner er vanskelig stillet.

KRITERIER FOR Å SØKE LÅN OG STIPEND

KRITERIER FOR Å SØKE MIDLERTIDIG STØNAD

KRITERIER FOR Å SØKE OM TILSKUDD VED REHABILITERING/BEHANDLING

Ufullstendige søknader vil bli returnert ubehandlet.

Scroll to Top