Skjema for lån og stønader

Stiftelsen Sjømannshjelpens formål er å yte lån eller stønad til arbeidstakere som har sjøen, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige grunner er vanskelig stillet.

KRITERIER FOR Å SØKE LÅN OG STIPEND

  • Søker må være norsk statsborger, som tar maritim utdanning som gir rettigheter til minimum D4, M4 eller elektriker III/7-6
  • Søker må ha minimum 3 års fartstid/tjenestetid på skip som gir rett til opptjening i Pensjonstrygden for sjøfolk eller Garantikassen for fiskere – eller annen dokumentert fartstid.
  • Bekreftelse fra skole på skoleplass som angir studieretning.

Last ned word-dokument av skjema for søknad om lån og stipend til utdanning

KRITERIER FOR Å SØKE MIDLERTIDIG STØNAD

  • Søker må være norsk statsborger som har eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass – (eller deres etterlatte)
  • Søker må ha minimum 5 års dokumentert fartstid.
  • Dokumentert minimum inntekt som ikke overstiger stiftelsens norm
  • Utskrift av siste års ligning, samt kopi av siste trygdeutbetaling må vedlegges søknaden.

Last ned søknad for midlertidig stønad

KRITERIER FOR Å SØKE OM TILSKUDD VED REHABILITERING/BEHANDLING

  • Søker må være norsk statsborger som har eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass – (eller deres etterlatte)
  • Søker må ha minimum 5 års dokumentert fartstid.
  • Det kreves dokumentasjon fra fastlege/spesialist om behov for rehabilitering/behandling.

Til søknadsskjema for rehabilitering/behandling

Ufullstendige søknader vil bli returnert ubehandlet.

Last ned personvernerklæring