Historikk

Sjømannshjelpen er dannet ved sammenslåing av Sjømennenes Hjelpefond for Norge og stiftelsen Sjømannshjelpen. Sjømannshjelpen har eget styre, egen regnskapsføring og forretningskontor.

Sjømennenes Hjelpefond for Norge ble formelt etablert i London 28. april 1941. Formålet var å bygge opp et fond som kunne yte hjelp til sjømenn og deres familier som kunne komme i økonomiske problemer etter krigen.

Fondets midler besto ved sammenslåingen i hovedsak av penger innsamlet i tiden 1940–1945 blant nordmenn som oppholdt seg utenfor Norge, driftsoverskudd fra Det Norske Innskudds- og Trekkontor ved kontorets avvikling i 1958, kapitalen fra salg av TH. Henrichsens sjømannshjem i 1997, kapitalen i Konsul Westzynthius legat i 2000 og kapitalen i Sjømennenes Hyrefond i 2002.

Stiftelsen Sjømannshjelpen var en humanitær institusjon som ble opprettet i mai 1941. Målsettingen var å avverge nødsituasjoner som man ventet ville oppstå blant sjøfolk og deres familier på grunn av de ekstraordinære forhold som krigen skapte. i 1944 ble det besluttet at de midler som sto til rådighet etter krigen skulle benyttes til bygging og drift av to helseheimer for sjøfolk. På femtitallet bygget stiftelsen Sjømannshjelpen to helseheimer; en på østlandet og en på vestlandet. Her har sjømenn hatt fortrinnsrett og lavere egenbetaling enn øvrige gjester. Helseheimene ble drevet av stiftelsen Sjømannshjelpen frem til 1996-1997, og ble solgt i 2005.

Scroll to Top