Låne-/Stipendordning for sjøfolk

Stiftelsen Sjømannshjelpen forvaltes av et styre som består av representanter fra Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund. Stiftelsen har egen ansatt daglig leder.
Stiftelsen Sjømannshjelpens formål er å yte stønad eller lån til arbeidstakere som har, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige årsaker er vanskelig stillet. Krigsseilere eller deres etterlatte er fortrinnsberettiget. mht. stønad/lån.

Videre:

Styret avgjør i hvert tilfelle om det skal ytes stønad/lån, i hvilken form og med hvilket beløp, ihht. vedtektene § 5.
Scroll to Top