Skjema for lån og stønader

Sjømannshjelpens formål er å yte stønad eller lån til arbeidstakere som har, eller har hatt, sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige årsaker er vanskelig stillet.

Sjømannshjelpen kan videre gi tilskudd til egenbetaling ved opphold på rehabiliteringssenter i hele Norge.

Det kan gis stønad eller lån under maritim utdanning.

Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle om det skal ytes stønad, i hvilken form, og med hvilket beløp i henhold til §5. Krigsseilere eller deres etterlatte er fortrinnsberettiget.

Personer med særlig stor økonomisk byrde kan særbehandles i henhold til vedtektenes §1.

Last ned word-dokument av skjema for søknad om lån og stipend til utdanning

Last ned søknad for midlertidig stønad

Last ned personvernerklæring