Låne-/Stipendordning for sjøfolk

Kriterier for å søke lån og stipend er: Norsk statsborger, minimum 3-års tjenestetid på skip som gir opptjening i Pensjonstrygden for sjøfolk eller Garantikassen for fiskere. Det kan gis et rentefritt lån som kan bli omgjort til stipend etter utdanning med rett til maritimt sertifikat minimum D4, M4 eller E4.

Til søknadsskjema for lån og stipend – >

 

Ove R. Nielsen
er daglig leder i Sjømannshjelpen.

Sjømannshjelpen

Postboks 3
NO-5648 Fusa
Mobil 97 97 83 73
E-post: orn@sjomannshjelpen.no

Norsk Sjøoffiserers forbund Norsk SjømannsforbundNoregs rederiforbund Det norske maskinistforbund