Låne-/Stipendordning for sjøfolk

Kriterier for å søke lån og stipend er: Norsk statsborger, minimum 3-års tjenestetid på skip som gir opptjening i Pensjonstrygden for sjøfolk eller Garantikassen for fiskere. Det kan gis et rentefritt lån som kan bli omgjort til stipend etter utdanning med rett til maritimt sertifikat minimum D4, M4 eller E4.

Til søknadsskjema for lån og stipend – >

Kriterier for å søke om støtte til kurs i forbindelse med STCW 78 SERTIFIKAT: Norsk statsborger, minimum 3-års tjenestetid på skip som gir opptjening i Pensjonstrygden for sjøfolk eller Garantikassen for fiskere. Dokumentert minimum 3 års tjenestetid på skip som gir opptjening i Pensjonstrygden for sjømenn og/eller Garantikassen for fiskere. Personer med særlig stor økonomisk byrde kan særbehandles iht. vedtektenes paragraf 1.

Du kan søke om du er permittert eller oppsagt i rederi, som kan sannsynliggjøre ny ansettelse med oppgradert STCW 78 med endringer sertifikater.

Ove R. Nielsen
er daglig leder i Sjømannshjelpen.

Sjømannshjelpen

Postboks 3
NO-5648 Fusa
Mobil 97 97 83 73
E-post: orn@sjomannshjelpen.no

Norsk Sjøoffiserers forbund Norsk SjømannsforbundNoregs rederiforbund Det norske maskinistforbund